نساجی قائمشهر بار دیگر به فروش می رسد؟


به نظر می‌رسد در صورت رفتن حدادیان، صنیعی‌فر هم تمایلی به اداره کردن باشگاه به تنهایی ندارد و در این صورت احتمال دارد کل باشگاه نساجی بار دیگر فروخته شود.


Source by [author_name]

پاسخ دهید

-- بارگیری کد امنیتی --